Sporný rozvod

Sporný rozvod

Ke spornému rozvodu manželství dochází v případě, že manželé nesplní podmínky pro zrychlený nesporný rozvod. V tomto případě může být manželství uzavřeno po dobu kratší než jeden rok. Ke spornému rozvodu dochází zejména v případech, kdy se oba manželé rozvést nechtějí nebo když se nemůžou společně domluvit na péči o nezletilém dítěti či majetkovém vyrovnáním. Tento druh rozvodu bývá oproti nespornému rozvodu mnohem více finančně nákladný a také se musí řešit na více než jednom stání u soudu. Rozvodový právník Vám pomůže s celou touto nelehkou situací.

Soud dokázal stanovit devět nejčastějších příčin sporného rozvodu

 • neuvážený sňatek
 • rozdílnost povah, názorů a zájmů
 • alkoholismus
 • nevěra
 • nezájem o rodinu
 • zlé nakládání
 • zdravotní důvody
 • sexuální neshody
 • ostatní příčiny

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

  Máte zájem o schůzku?

  Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Pardubicích.

  Potřebná dokumentace pro sporný rozvod

  Dokumentace, která je potřebná pro zahájení rozvodového řízení je téměř totožná s tou, která je vyžadována při nesporném rozvodovém řízení. Manželé musí doložit:

  • žádost o rozvod (tato žádost může být podána pouze jedním z manželů), avšak oproti nespornému rozvodu, musí navíc obsahovat důvody a příčiny k podání žádosti o rozvod
  • dohody o péči o nezletilém dítěti, majetkovém vyrovnání, vypořádání práv a povinností o společném bydlení, avšak často se manželé nejsou schopni domluvit na určitém kompromisu, v případě, že se dohodnou aspoň na části dohod, musí je přiložit k ostatní potřebné dokumentaci
  • kopie oddacího listu
  • kopie rodných listů děti
  • potvrzení o výši příjmu obou manželů
  • dokumentace musí být ověřena kolkem (2 000 Kč)

  V jakých případech nemusí soud ukončit manželství?

  V případech sporného rozvodu, soud má právo na uchování manželství. Stává se tak zejména v případech, kdy se manželé neshodnou na dohodě o nezletilém dítěti. V těchto případech se většinou jedná o dané zvláštní důvody. Nejčastěji to bývá v důsledku dlouhodobých zdravotních potížích dítěte (invalidita, fyzické nebo psychické postižení dítěte), kdy nezletilé dítě vyžaduje péči obou rodičů. Dalším důvodem také může být vázanost na oba rodiče. Avšak tuto skutečnost už posuzuje dětský psycholog a poté své výsledky předloží soudu, který vždy jedná ve prospěch dítěte. Neposledním důvodem, proč soud manželství neukončí, může být založen na posudku hloubky a trvalosti rozvrácení manželství, míry odkázání jednoho z manželů na druhého. Soud získává informace z výpovědí, jak ze stran manželů, tak i od svědků.

  Pokračujte zde, abyste se dozvěděli více: Rozvod | Sporný rozvod | Manželství | Rozvodový právník | Rozvodové řízení

  Kontaktujte mě a naplánujte si konzultaci.

  Hladík Hladíková & Partneři

  advokátní kancelář

  Smilova 356, 530 02 Pardubice

  Rozvodové služby
  Spolupráce s právníkem
  Rozvodový rozcestník