Nesporný rozvod

Nesporný rozvod

Žádost o rozvod mohou podat manželé, když manželství již neplní svoji funkci a jeho rozvrat je natolik hluboký a trvalý, že nelze očekávat obnovu jeho smyslu. Nesporný rozvod je založen na vzájemné domluvě mezi manžely. Pokud se dokáží domluvit na třech základních požadavcích a splňují ostatní podmínky, dá se rozvod provést zrychleně. Manželé se musí domluvit na rozdělení majetku, bydlení, výživném a dohodě o péči o nezletilé dítě. Tento bod je však jedním z nejdůležitějších. Celé rozvodové řízení nemůže pokračovat, pokud se manželé nedohodnou v jaké péči bude jejich nezletilé dítě. Co se týče psychické stránky celého rozvodu, manželé musí být psychicky vyrovnaní a být pevně přesvědčeni o ukončení manželství. S tímto Vám už však může pomoci rozvodový právník.

Co musí manželé splňovat, aby mohl proběhnout zrychlený, nesporný rozvod?

minimální doba manželství je jeden rok, přičemž tato doba musí být platná ke dni podání žaloby k soudu

oba manželé s rozvodem souhlasí a jsou schopni spolu uzavřít dříve zmíněné dohody, avšak oba manželé nemusí s rozvodem souhlasit hned ze začátku, stačí když se jeden z manželů připojí až během rozvodového řízení

žijí od sebe odděleně více než šest měsíců

Avšak v posledním bodě mohou nastat výjimky. Manželé mohou sdílet společnou domácnost, dokonce i společně hospodařit i po ekonomické stránce. Oddělená domácnost je dle zákona myšleno, že se manželé k sobě nechovají jako manželé. Tuto skutečnost soud nezkoumá a nezabývá se jí, stačí, když oba manželé podají shodné prohlášení.

Jaké základní dohody musí manželé sepsat za pomoci rozvodového právníka?

vypořádání vzájemných majetkových vztahů

vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení

smlouvu o vyživovacích povinnostech mezi manžely

I když se jedná o tři odlišné dohody, mohou být zahrnuty v jedné dohodě, když budou pokryty všechny výše zmíněné body. Dohody musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou manželů.


Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

  Máte zájem o schůzku?

  Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Pardubicích.

  Dohoda o péči o nezletilé dítě

  Manželé se musí společně domluvit, jakou formou bude pečováno o nezletilé dítě. Zda dítě bude ve střídavé péči nebo v péči pouze jednoho z rodičů nebo v péči společné. V tomto případě se však musí mezi sebou domluvit i na placení výživného. Tato dohoda se vždy musí vyřešit jako první.

  Dohoda o rozdělení majetku

  Poslední prvek, na čem se manželé musí dohodnout, je rozdělení společného majetku. V případě, že si dražší položku ponechá jeden z manželů, je nutno toho druhého finančně vyplatit. Vše lze zjednodušit v případě, když si manželé sjednali mezi sebou předmanželskou smlouvu v případě pozdějšího rozvodu a přerozdělení majetku, kde je vše jasně stanoveno.

  Soudní řízení

  Soudním řízením se zabývá soud, podle posledního společného bydliště manželů. Rozvodové řízení začíná dnem doručení příslušných
  návrhů na příslušný soud, ať už osobně či poštou. Žádost o rozvod může podat jeden z manželů nebo také oba. Aby mohl proběhnou nesporný rozvod, musí předložit výše zmíněné dohody a splňovat veškeré podmínky. Dohody musí být v písemné podobě s úředně ověřenými podpisy obou manželů. Soudní poplatek činí
  2.000 Kč. Poté se uskuteční ústní jednání, při kterém není potřeba se dotazovat pro důvody rozvodu a vše je hotovo během jednoho stání. Následně se koná ústní soudní jednání, při kterém není třeba dokazovat
  příčiny rozvratu manželství.

  Po doručení příslušné dokumentace, soud pošle oběma manželům informace a datum konání stání. Termín je stanoven v dostatečném předstihu a musí se jej účastnit oba manželé. Pokud se však jeden z manželů nedostaví bez omluvy, soud mu může udělit sankci až do částky 50 000 Kč. Každé stání je velmi individuální, avšak většina nesporných rozvodů je vyřešena během jednoho jednání.

  Potřebná dokumentace

  oddací list
  rodný list nezletilých dětí
  návrh na rozvod
  návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem
  dohoda o úpravě majetkových poměrů, bydlení a vyživovací povinnosti pro
  dobu po rozvodu manželství

  Zaujal Vás tento článek o rozvodech? Tak pokračujte ve čtení dál, třeba tady: Rozvod | Nesporný rozvod | Manželství | Rozvodový právník | Rozvodové řízení

  Kontaktujte mě a naplánujte si konzultaci.

  Hladík Hladíková & Partneři

  advokátní kancelář

  Smilova 356, 530 02 Pardubice

  Rozvodové služby
  Spolupráce s právníkem
  Rozvodový rozcestník